PARVANOV е с предмети на дейност извършването на строително-довършителни ремонти и дейности на височина. Началото бе дадено през 2001г. на територията на Република България, а през годините доказахме себе си на територията на Норвегия, Швеция и Великобритания.

Интериорни
и фасадни
ремонти

Виж допълнително