Ние от PARVANOV извършваме цялостни и частични стройтелно-довършителни ремонти и деиности на височина в цяла България , както и на територия на страни членки на EU и извън него.

Посредством задължителните за нас: начално фирмено обучение за стандарти, методи, техники и безопасност при извършване на деиностите които предлагаме, професионални обучения за квалификация, периодични и извънредни семинари, постоянен мониторинг, както и опитът придобит през годините работа на различни по сложност обекти- вече повече от 18 години всяка услуга, която предлагаме се извършва по стандарти за качество ( ISO/IEC, БДС) - допуснати от народа, следени от Нас( мениджър качество) и приети от Вас! Гордо съобщаваме ! ! 18 години без получена рекламация за свършена работа !